نمونه کد MQL4: بستن همه چارت‌های باز

این نمونه کد کلیه چارت‌های باز بسته ‌می‌شوند.

				
					void CloseAllCharts() {
	string cs = ChartSymbol();
	long chid = ChartFirst();
	long pom;
	//---
	//ChartAc
	for (int i = 0; i < 20; i++) {
		pom = ChartNext(chid);
		if (ChartSymbol(chid) == cs) ChartClose(chid);
		if (pom == -1) break;
		chid = pom;
	}

}
				
			

Share with your friends

سبد خرید
پیمایش به بالا