mql5 programming

چگونه در زبان MQL ایجاد یک کندل جدید را شناسایی کنیم؟

نمونه سورس کد به زبان MQL4 برای تعیین ایجاد کندل جدید.