Helper149 – اندیکاتور تاییده سیگنال چند وجهی

USD$40

United States dollar ($) - USD
  • United States dollar ($) - USD
  • درهم امارات متحده ی عربی (د.إ) - AED
  • تومان (تومان) - IRT

کار با این اندیکاتور بسیار آسان می‌باشد. همانگونه که در تصویر مشخص است این اندیکاتور از یک منحنی در پایین چارت قیمتی تشکیل شده است.

Helper 149 – Multimodal Controller Indicator

مقادیر اندیکاتور بین عدد 100- و 100 در حال تغییر است. این اندیکاتور را برای دو مقصود مختلف میتوان استفاده نمود. یکی برای تعیین نواحی اشباع خرید و اشباع فروش که احتمال تغییر روند در این منابع بیشتر است و دوم برای تعیین نواحی حمایت و مقاومت مقطعی که باعث اصلاح‌های کوتاه مدت میشوند یا در برابر تغییر روندها عملکرد بازدارنده دارند.

نواحی اشباع خرید و فروش

محدوده مقاومت‌های مقطعی و بازدارنده

Downloadable Version

نسخه تجاری

Subscription Period

اشتراک دائمی

Time Frame

1 دقیقه, 1 روزه, 1 ساعته, 1 هفته‌ای, 15 دقیقه‌ای, 30 دقیقه‌ای, 4 ساعته, 5 دقیقه

سبد خرید
به بالای صفحه بردن